air max bianche nike air max saldi nike shox rivalry nike huarache scarpe jordan mbt scarpe christian louboutin milano louis vuitton occhiali da sole scarpe louis vuitton louboutin uomo michael kors borse louis vuitton sito ufficiale tiffany gioielli scarpe mbt nike air max bianche nike free run christian louboutin outlet polo ralph lauren prezzo gioielli tiffany polo ralph lauren prezzi nike roshe run louboutin outlet occhiali louis vuitton jordan scarpe borse michael kors spaccio hogan polo ralph lauren uomo

 
   
 
EKO-PULS d.o.o.
Bencekovićeva 31 B, 10020 Zagreb
Telefon: Fax:
Mob: 091/6500-650Mob: 091/4004-501
Mail: info@eko-puls.hr
Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak: 08:00 - 17:00
GRIJANJE NA DRVA I PIROLIZA
NASLOVNICA > GRIJANJE NA DRVA-PIROLIZA

TEME:

Općenito

Stalni rast cijena plina i loĹľivog ulja kao vodećih energenata kod grijanja kućanstava te rastuća svijest o oÄŤuvanju okoliša prirodno nameće drvo kao tradicionalan i ekonomiÄŤan naÄŤin grijanja. Drvo je za razliku od zemnog plina i loĹľivog ulja obnovljiv izvor energije.

Obnovljive izvore energije moĹľemo podijeliti u dvije glavne kategorije: tradicionalne obnovljive izvore energije poput biomase i velikih hidroelektrana, te na takozvane "nove obnovljive izvore energije" poput energije Sunca, energije vjetra, geotermalne energije itd.

Iz obnovljivih izvora energije dobija se 18% ukupne svjetske primarne energije u ÄŤemu je najzastupljenija biomasa u kojoj drvo ÄŤini oko 70%.

Udio obnovljivih izvora energije

Prilikom izgaranja fosilnih goriva raste emisija sumpora i CO2 u atmosferi što rezultira porastom stakleniÄŤkih plinova te pojave "kiselih kiša" (sumpor + vlaga=sumporna kiselina).


Pogledajte ilustriranu priÄŤu o obnovljivim izvorima energije!
Edukativna ilustrirana priÄŤa o obnovljivim izvorima energije

Kod izgaranja drva emisija ugljicnog dioksida je neutralna jer drvo pri rastu potroši onoliko CO2 koliko ga emitira pri izgaranju te nema sumpora. Nestabilna politiÄŤka situacija ne utjeÄŤe na gospodarenje drvom, za razliku od zemnog plina i loĹľivog (diesel) ulja, što je dodatna prednost pri razmatranju drva kao energetskog izvora.

Tok kisika i ugljiÄŤnog dioksida kod izgaranja biomase

Kako bi se od drva dobila što veca ogrjevna vrijednost, treba ga osušiti. Tek posjeceno drvo sadrĹľi do 60% vlage i ima ogrjevnu vrijednost oko 2 kWh/kg, dok drvo koje je 1,5 godinu sušeno u prirodi ima oko 20% vlage i ogrjevnu vrijednost 4 kWh/kg. Tako pripremljena drva sa sadrĹľajem vlage manjim od 20% mogu se koristiti u kotlovima s modernom tehnologijom izgaranja, odnosno s izgaranjem uz otplinavanje (pirolizu), u kojima se ostvaruje iskoristivost veca od 90%. Mjerenje vlaĹľnosti drva je jednostavno, obavlja se malim ruÄŤnim digitalnim ureÄ‘ajima koji imaju dvije mjerne igle koje se utaknu u drvo da bi se na ekranu oÄŤitao postotak vlaznosti.

Pogledajte Buderus animaciju za tri komercijalna naÄŤina grijanja drvom:

Što se ogrijevne vrijednosti drva tiÄŤe takoÄ‘er je vaĹľno utvrditi ubraja li se ono u listaÄŤe ili ÄŤetinjaÄŤe (izbjegavaju se zbog visokog udjela smole), odnosno u meko ili tvrdo drvo, jer je udio pojedinih sastojaka pri tome razliÄŤit, a razliÄŤita je i tvar koja se moĹľe koristiti kao gorivo. U tvrdo drvo za loĹľenje (cjenjenije i kvalitetnije) ubrajamo: bukovinu, grabovinu, cerovinu i hrastovinu a u meko: brezovinu, topolovinu, vrbovinu i johovinu.

Što je Piroliza i kako rade pirolitiÄŤki kotlovi?

Piroliza je proces toplinskog raspadanja materijala (nama je zanimljivo drvo) pri temperaturama većim od 100°C uz oslobaÄ‘anje plinova "zarobljenih" u materijalu koji izgara. Ima široku primjenu u industriji (proizvoÄ‘nja plastiÄŤnih polimera, keramike, visokotemp.materijala i sl.), kemiji (proizvodnja vodika krekiranjem ugljikovodika), kućanstvu (pećnice na principu pirloze), gospodarenju otpadom itd.

Automobil DKW iz 1934. na pirolizu

Automobil DKW iz 1934. na pirolizu

Kod pirolitiÄŤkih kotlova na drvo, faza pirolize je naglašena zahvaljujući posebnoj konstrukciji kotla, regulaciji i ugraÄ‘enom ventilatoru. Kotlovi na pirolizu najÄŤešÄ‡e imaju dvodjelno loĹľište i ventilator s promjenjivim brojem okretaja koji dobavlja potrebnu koliÄŤinu zraka. U gornjem dijelu loĹľišta dolazi do sušenja drva, njegove toplinske razgradnje i stvaranja Ĺľara. Ventilator u gornji dio loĹľišta dovodi zrak pri ÄŤemu u podruÄŤju oko Ĺľara dolazi do rasplinjavanja, odnosno intenzivnog stvaranja drvnog plina. KoliÄŤina dovedenog primarnog zraka u gornji dio loĹľišta dovoljna je samo za rasplinjavanje ali ne i za potpuno izgaranje. Zbog podtlaka/predtlaka (ovisno o mjestu ugradnje ventilatora) nastali drvni plin prelazi u donji dio loĹľišta. Prolaskom kroz podruÄŤje Ĺľara i kroz sapnicu, plin se upali i u potunosti izgara. Potpunost izgaranja osigurana je dovoÄ‘enjem sekundarnog zraka kroz sapnicu. Kvaliteta i izgled plamena podsjeća na izgaranje ulja ili plina na klasiÄŤnim plamenicima.

Princip rada pirolitiÄŤkog kotla Viessmann, tip: Vitolig150

Princip rada pirolitiÄŤkog kotla Viessmann, tip: Vitolig150

Prikaz pozicije sapnice izmeÄ‘u dva loĹľišta

Prikaz pozicije sapnice izmeÄ‘u dva loĹľišta

Izgled pirolitiÄŤkog plamena koji prolazi kroz sapnicu

Pogled u loĹľište klasiÄŤnog kotla na drva (na slici Buderus G201)

Buderus G201 - loĹľište klasiÄŤnog kotla na drva

Da li je pirolitiÄŤki kotao jedino što trebam kupiti?

U tehnici ne bi trebalo biti kompromisa. Samo tehniÄŤki ispravna instalacija sa svim potrebnim komponentama radi ispravno, sigurno i isplativo. Prilikom izrade kotlovnice naša tvrtka inzistira na ugradnji slijedećih komponenti:

1. Regulator povratne temperature kotla- pumpna stanica s termostatskim mješaÄŤkim ventilom osigurava minimalnu temperaturu od 60-75 °C (ovisno o proizvoÄ‘aÄŤu kotla) zbog izbjegavanja rošenja loĹľišta i stvaranja nakupina ÄŤaÄ‘e.

2. Termostatski ventil za termiÄŤko osiguranje kotla- ukoliko se temperatura kotla digne iznad 95°C otvara se ventil prema hladnoj vodi koja cirkulira kroz izmjenjivaÄŤ i tako smanjuje temperaturu pregrijanog kotla.

3. Spremnik ogrijevne vode- pirolitiÄŤki kotao ima najveću iskoristivost kada se proces izgaranja ne prekida. Jedno punjenje loĹľišta osigurava proces izgaranja u trajanju od 6-10 sati zato je potrebno proizvedenu energiju "uskladištiti" u posebnom spremniku ogrijevne vode kako bi se, po potrebi, iz njega slala topla voda u sistem grijanja. Dimenzioniranje kapaciteta spremnika radi se po formuli: 40-50 litara/kW snage kotla. Primjer: kotao od 25kW bi trebao imati spremnik ogrijevne vode kapaciteta minimum 1000 litara. 

4. Expanziona posuda za grijanje- obavezan sigurnosni element svakog sistema, kapacitet ovisi o koliÄŤini vode u sistemu grijanja

Tvrtka EKO-PULS d.o.o. pomoći će vam u stručnom izboru opreme

Kakav dimnjak je potreban za pirolitiÄŤki kotao?

Prije odluke o kupnji i instaliranju pirolitiÄŤkog kotla, za provjeru ispravnosti postojećeg dimnjaka, potrebno je pozvati okruĹľnog dimnjaÄŤara kako bi provjerio ispravnost i funkcionalnost istog te provjerio uvijete za rad. Ukoliko su minimalni uvijeti zadovoljeni dimnjaÄŤar izdaje pozitivni nalaz na osnovu kojeg se kasnije vrši ovlaštena montaĹľa i puštanje u pogon novog kotla.

Osnovne informacije o visini i promjeru dimnjaka moĹľete vidjeti iz ovog dijagrama i primjera:

PirolitiÄŤki kotao snage 25kW :

 • korisna visina= 8,5m
 • promjer dimnjaka= ø 200mm

Koliko mjesta zauzima takva kotlovnica?

Prije kupovine opreme i izvoÄ‘enja radova vrlo je bitno dobro isplanirati prostor za smještaj svih elemenata pirolitiÄŤke kotlovnice. To se prvenstveno odnosi na dovoljno mjesta za posluĹľivanje, ÄŤišÄ‡enje i periodiÄŤno servisiranje kotla i opreme.

Kotlovnica  Kotlovnica 


 

Primjer 1:

Izrada i povezivanja pirolitiÄŤke/kondenzacijske kotlovnice

POSTOJEĆE STANJE: Kotlovnica s kondenzacijskim bojlerom od 35kW i akumulacijskim spremnikom PTV od 120 litara. Jedan krug grijanja za tri etaže kuće.

ZADATAK: Izraditi pirolitičku kotlovnicu u drugom objektu (udaljenom cca. 35m) i spojiti je paralelno s kondenzacijskom kotlovnicom unutar kuće uz mogućnost izbora pogona (drvo ili plin).

Kondenzacijska kotlovnica prije izvoÄ‘enja radova  

RJEŠENJE:

1. Izvršen je iskop kanala u zemlji koji povezuje dvije kotlovnice u koji su poloĹľene dvije toplinski/hidro izolirane polibutenske cijevi PB-1 (proizvoÄ‘aÄŤ tvrtka Flexalen) uz koje je povuÄŤena PE-LD Okiten cijev za vodu i strujni kablovi u izolaciji za povezivanje, komunikaciju i upravljanje radom obje kotlovnice.

2.  IzraÄ‘ena je pirolitiÄŤka kotlovnica koja se sastoji od:

 • pirolitiÄŤkog kotla Viessmann Vitoligno 100-S/ 40kW
 • spremnika ogrijevne vode (pufferspeicher) Centrometal CAS 1501 kapaciteta 1500 litara
 • Oventrop seta za podizanje temperature povratnog voda kotla
 • transportne pumpe Grundfos Alpha2 koja vrši optok izmeÄ‘u spremnika ogrijevne vode i hidrauliÄŤke skretnice koja se nalazi u kondenzacijskoj kotlovnici
 • uranjajući termostat u spremniku ogrijevne vode za postizanje minimalne temperature optoka
 • visokotlaÄŤne expanzione posude od 300 litara
 • komandni ormar za upravljanje sistemom usklaÄ‘en s komandnim ormarom u kondenzacijskoj kotlovnici

 

 

3. U kondenzacijskoj kotlovnici izvršeno je:

 • ugradnja hidrauliÄŤke skretnice u koju se transportnom pumpom doprema voda iz pirolitiÄŤke kotlovnice
 • na hidrauliÄŤku skretnicu nastavljen je razdjelnik s 3 pumpne stanice (dvije grane grijanja + PTV)
 • izvršeno je paralelno spajanje spremnika PTV tako da moĹľe raditi ili preko kondenzacijskog bojlera ili preko pumpne stanice upravljane uranjajućim termostatom u spremniku
 • ugradnja komandnog ormara za upravljanje sistemom usklaÄ‘en s pirolitiÄŤkom kotlovnicom tako da se paljenjem bilo koje od 3 pumpe pokreće optoÄŤna pumpa Grundfos Alpha2 u pirolitiÄŤkoj kotlovnici

 

 

 

Primjer 2:

Izrada i povezivanja kotlovnice na kamin i toplinske pumpe

POSTOJEĆE STANJE: Kuća s dvije etaĹľe s razvodom podnog grijanja cca.180m2

 ZADATAK: 

1. Kamin na drva s izmjenjivaÄŤem za centralno grijanje od 9kW kao primarni izbor 

2. Toplinska pumpa zrak-voda kao sekundarni izbor grijanja nakon montaĹľe solarnih kolektora     za proizvodnju struje

RJEŠENJE:

1. Postojeća instalacija podnog grijanja priključena je na tri pumpne stanice vođene digitalnom regulacijom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi

2. Na kamin su montirani sigurnosni elementi (regulator povratne temperature kotla i ventil za toplinsko osiguranje kotla)

3. U kotlovnici su putem ventila hidraulički odvojeni polazni/povratni vodovi grijanja kamin/toplinska pumpa čime je korisniku data mogućnost da izabere vrstu grijanja.

NAPOMENA:Uz malu modifikaciju sistema (prerada hidraulike i dodavanje regulacije) moguće je paralelno korištenje oba sistema što u ovom sluÄŤaju nije bio zahtjev

 

Koje kotlove preporuÄŤamo?

Viessmann, Vitoligno 100(25-80kW)

Viessmann, Vitoligno 100(25-80kW)

Vitoligno 100-S je kotao za grijanje na drva postupkom pirolize s nazivnim toplinskim uÄŤinom od 25 do 80 kW posebno povoljne cijene.

Pregled prednosti: 

 • Kotao na kruta goriva po principu pirolize, nazivni toplinski uÄŤin: 25 do 80 kW 
 • Kotao od ÄŤelika za cjepanice do 50 cm 
 • Dobra iskoristivost goriva kroz visoku uÄŤinkovitost i niske temperature dimnih plinova 
 • Princip pirolize kroz visoko uÄŤinkoviti usisni ventilator
 • LoĹľište od silicij-karbida
 • RuÄŤno podesive klapne za primarni i sekundarni zrak 
 • Jednostavno rukovanje i brza montaĹľa
 • Dugo izgaranje zbog velikog loĹľišta 
 • Jednostavno punjenje od naprijed preko velikih vrata 
 • Jednostavno ÄŤišÄ‡enje grijaćih površina i dugi intervali ÄŤišÄ‡enja

Buderus, Logano S121(18-35kW)

Buderus Logano S121

PirolitiÄŤki kotao Logano S121 djeluje prema principu donjeg izgaranja, time se štedi gorivo i postiĹľe veća ogrjevna toplina, uz niĹľe vrijednosti
emisija.

Pregled prednosti:

 • Kvalitetan proizvod i dug vijek trajanja
 • Duga vremena izgaranja
 • Manje vrijednosti emisije zahvaljujući donjem izgaranju
 • Jednostavno posluĹľivanje i odrĹľavanje
 • MoĹľe se koristiti kao samostalni kotao na drva ili u kombinaciji s uljnim ili plinskim kotlovima

Centrometal Bio-Tec(35/45kW)

Centrometal Bio-Tec(35/45kW)

Toplovodni kotlovi za centralno grijanje predviđeni za loženje drvom, sadržaja vlage ispod 25 %.
Suvremeni kotlovi u kojima principom pirolize temeljito izgara gorivo. Temeljitost izgaranja opisuje potreba za ÄŤišÄ‡enjem koje je potrebno provoditi tek svaka tri do ÄŤetiri dana ako kotao radi s maksimalnom snagom ili rijeÄ‘e ako je kotao manje opterećen.

Konstrukcijska rješenja voÄ‘enja plinova izgaranja i njihovo dodatno izgaranje osiguravaju visoki stupanj iskorištenja kotla (do 91,0%), što ih ÄŤini “iznimno štedljivim”.
Ekološki su prihvatljivi jer postiĹľu niske sadrĹľaje štetnih sastojaka u izlaznim dimnim plinovima.
Velika vrata i loĹľište kotla omogućuju loĹľenje krupnim gorivom te nadasve jednostavno ÄŤišÄ‡enje i odrĹľavanje.

Provjerite aktualne cijene!

 

Korisni linkovi za ostvarivanje poticaja na obnovljive izvore energije

 

 
 
 
 
 
 
Design by Slon-ing