air max bianche nike air max saldi nike shox rivalry nike huarache scarpe jordan mbt scarpe christian louboutin milano louis vuitton occhiali da sole scarpe louis vuitton louboutin uomo michael kors borse louis vuitton sito ufficiale tiffany gioielli scarpe mbt nike air max bianche nike free run christian louboutin outlet polo ralph lauren prezzo gioielli tiffany polo ralph lauren prezzi nike roshe run louboutin outlet occhiali louis vuitton jordan scarpe borse michael kors spaccio hogan polo ralph lauren uomo

 
 
   
 
EKO-PULS d.o.o.
Bencekovićeva 31 B, 10020 Zagreb
Telefon: Fax:
Mob: 091/6500-650Mob: 091/4004-501
Mail: info@eko-puls.hr
Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak: 08:00 - 17:00
SOLARNO GRIJANJE
NASLOVNICA > SOLARNE INSTALACIJE

StruÄŤni odabir i ugradnja solarnih sistema naša je specijalnost. Iskustvo kojeg imamo u radu s dokazanim brandovima u toj kategoriji poput tvrtki Viessmann, Buderus, Bosch, Centrometal i Hidria pokazuje da samo dobro obavljen posao rezultira stvarnom uštedom i malim izdacima za odrĹľavanje. Korištenje solarne energije uz iskorištavanje poticaja za ugradnju dobar je naÄŤin trajne uštede i pokazatelj visoke ekološke svijesti svakog tko se odluÄŤi za nju.

TEME:

 

Zašto odabrati i ugraditi solarni sistem?

U Hrvatskoj se u prosjeku na godišnjoj razini moĹľe iskoristiti oko 1400 kWh (1,4 MWh) po m2 površine sunÄŤevog zraÄŤenja što odgovara potrošnji cca. 140 litara loĹľivog ulja ili 150m3 zemnog plina. ProsjeÄŤna površina kolektora u solarnim sistemima kreće se oko 4m2 što u konaÄŤnici dovodi do znaÄŤajne uštede energenta na godišnjoj razini. U ovisnosti o uvijetima i podneblju ugradnje isplativost investicije kreće se od 6-10 godina. TakoÄ‘er je potrebno napomenuti da su godišnji prosjek sunÄŤanih dana kao i srednja temperatura zraka  u blagom porastu iz godine u godinu što povoljno utjeÄŤe na iskoristivost solarnih sistema.

ISPROBAJTE: IzraÄŤun solarnog sistema Viessmann za vaše potrebe
 • Izgradite vlastiti solarni sistem
 • Saznajte kako smanjiti raÄŤun za energiju

 

Kako stvarno djeluje solarna instalacija?


SNIMITE PRINCIPE SOLARNOG GRIJANJA NA SVOJE RAÄŚUNALO
Prikaz prijenosa topline sa solarnih kolektora u sustav centralnog grijanja

PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE (PTV)

Solarni kolektori „prikupljaju“ solarnu energiju na naÄŤin da se u solarnim kolektorima (1) zagrijava toplinski medij (glikol ili voda) koju cirkulacijska crpka (2) transportira u spremnik potrošne tople vode (3). IzmjenjivaÄŤ topline u obliku spiralne cijevi unutar spremnika prenosi toplinu na pitku vodu. Automatizam cijelog postupka kontrolira solarna regulacija (4) koja ukljuÄŤuje cirkulacijsku crpku kada je temperatura medija u solarnim kolektorima veća od temperature pitke vode u spremniku, odnosno iskljuÄŤuje kada je ista ili manja. U periodu kada solarni kolektori ne mogu zagrijati potrošnu toplu vodu (PTV) dogrijavanje se vrši preko centralnog grijanja.

PRIPREMA PTV + CENTRALNO GRIJANJE

Zagrijavanje PTV odvija se po istom principu. Nakon što je zagrijana PTV (solarni princip trajnog prioriteta PTV) ostatak toplinske energije predaje centralnom grijanju u posebno dimenzioniranom spremniku ili nekoj drugoj varijanti poput akumulacijskog spremnika za grijanje, izmjenjivaÄŤa za centralno grijanje i sl.

TERMOSIFONSKI KOLEKTORI ZA TOPLU VODU

Tzv. „Ljetni kolektori“, to su ujedno najjeftiniji solarni sistemi za zagrijavanje potrošne tople vode (PTV) jer rade na principu direktne cirkulacije PTV kroz kolektor s akumulacijom vode u spremniku na krovu. Prikladni su za montaĹľu u priobalnom pojasu (Istra, Primorje i Dalmacija) zbog puno sunÄŤanih sati i relativno visoke noćne temperature kada se nepotrošena akumulirana voda hladi zbog gubitaka u fazi  mirovanja. Zbog velikih dimenzija i teĹľine (solarni kolektor+spremnik PTV) nisu praktiÄŤni za jako strme krovove

 

Karakteristike solarnog kompleta CHP-160:

 • Potpuno sastavljen kompakni solarni sustav pripremljen za jednostavnu i brzu ugradnju.
 • UgraÄ‘uje se na ravne površine, pod kutem od min. 50° do max. 60°.
 • Ne dolazi do pregrijanja zbog provjerenog ‘heat-pipe’ principa.
 • Visoki prinosi energije zbog slojevitog punjenja dvostjenskog spremnika i vrhunske izolacije
  sustava.
 • Kolektorski sustav siguran od smrzavanja i bez potrebnog odrĹľavanja - punjen etanolom,
  ugradnjom elektrogrijaÄŤa (dodatna oprema) sprjeÄŤavamo smrzavanje spremnika.
 • OÄŤvrsnuto  solarno  staklo,  aluminijsko  kućište  kolektora  te  polimerna  zaštita  spremnika
  osiguravaju dugotrajan rad sustava.
 • Maksimalan prijenos toplinske energije izmeÄ‘u apsorberske ploÄŤe i cijevi osiguran postupkom
  laserskog varenja.
 • Moguća ugradnja dodatnog elektrogrijaÄŤa (dodatna oprema) koji osigurava dovoljne koliÄŤine
  tople vode i u lošijim vremeskim uvjetima.

Koja je razlika između pločastih i vakuumskih cijevnih kolektora?

PloÄŤasti kolektori su vrlo rašireni zbog izrazito povoljnog odnosa cijene i kvalitete. U toplinski izoliranom pravokutnom kuÄŤištu se ispod solarne staklene ploÄŤe nalazi prevuÄŤeni lim apsorbera. Na njemu je priÄŤvršÄ‡ena vijugava bakrena cijev kroz koju teÄŤe toplinski medij (glikol ili voda) koja zagrijan cirkulira prema spremniku PTV.

  


Konstrukcija visokouÄŤinskog ploÄŤastog kolektora BuderusLogasol SKS 4.0-s (vertikalni)

Vakuumski cijevni kolektori imaju isti princip djelovanja kao i ploÄŤasti. MeÄ‘utim apsorberi su smješteni u pojedinaÄŤne, meÄ‘usobno paralelne staklene cijevi u kojima je vakuum. Na taj naÄŤin se smanjuje gubitak topline. U sredini svake staklene cijevi nalazi se jedna tanja cijev kroz koju medij (glikol ili voda) teÄŤe prema sabirniku, a iz njega prema spremniku PTV.

  

 

Kada odabrati vakuumske cijevne kolektore?

Vakuumskim cijevnim kolektorima je za postizanje jednakog uÄŤinka u identiÄŤnim uvijetima (podneblje, poloĹľaj prema suncu i sl.) potrebna manja površina. Osim toga, postiĹľu veći uÄŤin pri difuznom zraÄŤenju tipiÄŤnom za prijelazna razdoblja, te imaju veću prosjeÄŤnu godišnju iskoristivost (sunÄŤeve energije po kvadratnom metru površine) do 30%.

Primjena vakuumskih cjevnih kolektora posebno se preporučuje u slijedećim slučajevima:

 • Slobodna površina krova je premala za postizanje Ĺľeljenog solarnog uÄŤina pomoću ploÄŤastih kolektora
 • Veći solarni uÄŤin je potreban i tijekom prijelaznih razboblja, osobito kao podrška centralnom grijanju
 • Pozicija kolektora nije povoljna jer je odstupanje od smjera juga veće od 30 stupnjeva. U tom sluÄŤaju zakretanjem solarne cijevi moĹľemo dijelom neutralizirati nepovoljni kut.
 • Kolektore treba montirati na ravni krov ili okomito na fasadu. Direktno prostrujavani vakuumski kolektori mogu se instalirati neovisno o ploloĹľaju.

 

Koliki je vijek trajanja solarnih kolektora?

Vijek trajanja uvelike ovisi o kvaliteti kolektora, proizvođači čije kolektore ugrađujemo posvećuju veliku pozornost solidnosti izvedbe tako da ponuđeni proizvod odlikuje dugoročna eksploatacija i visokoučinkovit pogon. Ukoliko su kolektori ispravno ugrađeni sa svim predviđenim tehničkim komponentama te redovno održavani vijek trajanja je minimum 20 godina.

 

Koliko moĹľe narasti temperatura medija u kolektorima?

PloÄŤasti kolektori kod mirovanja crpki (npr. prilikom ljetnog odmora kada je slabija ili nikakva potrošnja tople vode) i jakog sunÄŤevog zraÄŤenja mogu postići temperaturu višu od 200°C, u sluÄŤaju vakuumskih cijevnih i do 280°C. Materijali od kojih su kolektori izraÄ‘eni posebno su konstruirani za takve pogonske uvijete. Kako prekid rada moĹľe nastati u bilo kojem trenutku solarne instalacije trebaju biti izvedene prema toÄŤno odreÄ‘enim sigurnosnim pravilima kako se instalacija ne bi oštetila ili ugrozila sigurnost ljudi.

Zato posebnu pozornost treba pridati pravilnom dimenzioniranju i provjeri rada svih komponenti solarnog sistema poput:

 • Pravilni odabir promjera prikljuÄŤnih vodova
 • Pravilan raspored solarnih komponenti
 • Pravilno dimenzioniranje i odabir expanzione posude i sigurnosnog bloka
 • Postavljanje odzraÄŤnih ÄŤvorišta na toÄŤno odreÄ‘enim pozicijama
 • Podešavanje brzine cirkulacije medija u sistemu
 • Pravilni odabir i kontrola svojstava medija (toÄŤka smrzavanja, PH vrijednost-kiselost, odzraÄŤenost, tlak instalacije)

 

 

Koliko ÄŤesto treba servisirati solarne kolektore?

PeriodiÄŤni pregled rada solarnog sustava preporuÄŤeno je obaviti jedan put u godini, najÄŤešÄ‡e prije ljetnog perioda kada kolektori rade u punom kapacitetu. Postupak provjere odreÄ‘en je od strane proizvoÄ‘aÄŤa, sastoji se od:

 • Pregleda stanja komponenti solarnog sustava (kolektora, cjevovoda, izmjenjivaÄŤa topline, spremnika PTV, armature, expanzione posude, itd.)
 • Kontrole vrijednosti podešavanja sustava (maximalna temp.kolektora, podešena temperatura hlaÄ‘enja, radni tlak sustava, predtlak expanzione posude, itd.)
 • Kontrola stanja medija (analiza tekućine solarnim refraktometrom i kontrola pH-vrijednosti ispitnom trakom)
 • Ispunjavanja Ispitnog izvještaja solarnog sustava
 • Markiranje" instalacije tj. ljepljenje naljepnica sa podacima o datumu servisiranja, preporuka perioda slijedećeg servisa, ispitna plaketa i sl.

Solarni ispitni kofer

Ručnim solarnim refraktometrom određuje se točka sigurnosti od smrzavanja nekog od solarnih medija (Propilen glikol ili Etilen glikol) te čistoća medija u stupnjevima.

Kontrola pH-vrijednosti odreÄ‘uje se ispitnom trakom. Nakratko uronjena u solarni medij ona mjenja boju koja se usporeÄ‘uje sa skalom na plastiÄŤnoj kutiji. Ukoliko je izmjerena vrijednost veća od 7,0 medij je u dobrom stanju i moĹľe se koristiti do slijedećeg servisnog perioda. Ukoliko je manja od 6,5 postoji mogućnost da je došlo do pojave korozije unutar sustava, oštećenja expanzione posude, neispravnog rada solarne crpke ili općenito oštećenja na radu solarnog sustava.

 

 

Koliko solarni kolektori mjenjaju izgled krova?

 


 


 


   


 

Solarni kolektori na nosaÄŤima na krovu s malim nagibom

 

Korisni linkovi za ostvarivanje poticaja i energetsku efikasnost

 

 
 
 
 
 
 
Design by Slon-ing